Vilém Trsek – * 7.1.1862 Běleč u Křivoklátu, † 6.5.1937 Praha
Akademický malíř, krajinář a malíř žánrů.

Vilém Trsek byl žák pražské akademie u prof. A. Lhoty, Fr. Sequense a M. Pirnera (1878-1890). Byl členem J.U.V. v Praze. Vyrůstal v lesech na Křivoklátsku a důvěrná znalost tohoto prostředí se odrazila i v námětech jeho obrazů, zachycujících práci na poli, v lukách, lesích a vesnických dvorech. Větší vlastní soubor vystavil v roce 1915. V roce 1900 vystavoval v Paříži a získal čestné uznání. Jako zakladatel J.U.V. se zúčastnil výstavy v roce 1933. Vilém Trsek byl výtečný krajinář a genrista. Jeho obrazy se na aukcích objevují celkem velmi málo.