Viktor Stretti * 7.4.1878 v Plasích u Plzně † 3.3.1957 v Praze
Křtěný Vítězslav Otakar Stretti, byl český grafik, malíř a ilustrátor.

Pocházel ze staré italské umělecké rodiny. Byl žákem Uměleckoprůmyslové školy v Praze, potom tři roky na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Františka Ženíška. Roku 1898 odjel do Mnichova, kde se stal žákem profesora Carla von Marra na jeho malířské škole a u profesora grafické školy Petera Halma. Stal se jedním z prvních českých grafiků, získal i mnohá ocenění.
Hojně cestoval po celé Evropě. Byl členem spolků Mánes a Hollar. Účastnil se výstav jak doma i v zahraničí, je zastoupen v mnoha galeriích a získal mnohá ocenění. Byl nositelem francouzského vyznamenání Rytíř Čestné legie a členem pražské zednářské lóže Jan Ámos Komenský.