Karel Schadt – * 20.11.1888 Příbram † 19.6.1952 Příbram
Malíř krajinář, výtvarník ovlivněn francouzskými impresionisty 19. století.

Za svou uměleckou činnost obdržel zlatou medaili rodného města. Byl jmenován profesorem malby na Příbramské akademii.

V letech 1911 až 1916 byl žákem Aloise Kalvody na jeho krajinářské škole v Praze na Vinohradech. Ten jej pokládal za svého nejlepšího a nejnadanějšího žáka.

Podnikal časté studijní cesty po Jugoslávii, Německu a Slovensku, opakovaně pobýval v Paříži, procestoval Itálii. Později nejraději pracoval v Tatrách.
Vystavoval např. v Praze a ve Vídni. Velmi brzy se dokázal prodejem svých obrazů finančně zabezpečit. Do roku 1943 uspořádal přes 30 výstav svých obrazů. Jeho obraz “ Březový les “ byl součástí největší výstavy českých impresionistů v historii, která se konala v Jízdárně Pražského hradu na konci roku 2017 a začátkem roku 2018.