Ludwig Correggio – * 15.5.1846 Mnichov ( Německo ) † 1930 Mnichov ( Německo )
Německý krajinář italského původu, malíř bavorské krajiny.

Byl synem a žákem malíře Josefa Corregia a starší bratr malíře Maxe Correggia.
Po absolvování lekcí malby od svého otce, studoval na Královské akademii umění v Mnichově u Hermanna Anschütze.
Po ukončení studií navštívil Tyrolsko, Štýrsko a Itálii. Žil a tvořil v Mnichově.
Na sever od Mnichova kolem Dachau a Karlsfeldu, stejně jako v horním Bavorsku nebo Rakousku nacházel své motivy.
Jeho díla jsou hojně zastoupena ve významných sbírkách např. ve Státním muzeu v Hannoveru nebo Městské galerii v Lenbachhaus Mnichov aj.

Údaje o autorovi obsahuje slovník významných autorů – Thieme-Becker