Jan Čihák – * 5.6.1940 Praha † 2.3.2021 Dolní Újezd u Poličky

Malíř krajinář, který ve své celoživotní tvorbě zůstával věrný malebné Vysočině,
avšak významné místo v ní zaujímají také bohatě aranžovaná květinová zátiší.

Narodil se jako nemanželské dítě v Praze, odkud se po válce odstěhovali do vysídleného pohraničí. Prožil celkem
bouřlivý život, ale vždy ho to táhlo k výtvarnému umění. Malovat se učil soukromě mezi lety 1963 až 1964 u žáka
Maxe Švabinského, malíře a sochaře Jaroslava Šmídry v Hlinsku a následně v letech 1983 až 1985 u zasloužilého
umělce, akademického malíře Františka Bukáčka v Poličce. Od roku 1986 se věnoval výhradně malířství.

Tvořil expresivně, nesnažil se o panoramatické zachycení krajiny v její hloubce, ale o náladu a pocitové vnímání.
Nezachycoval detaily, nepracoval se světlem, používal utlumené škály barev a inklinoval k melancholii všedního dne.
Na svém kontě má přes 150 výstav, našel mnoho obdivovatelů a kupců po celém světě.