Václav Černý – * 17.1.1872 Malé Svatoňovice † 27.9.1947 Uherské Hradiště
Český akademický malíř a ilustrátor.
Odborníky je řazen mezi nejlepší malíře Slovácka.

Nejprve se učil u portrétisty Šrůtka v Náchodě. V roce 1889 odešel do Vídně, kde absolvoval Akademii výtvarných umění u profesora Juliuse Viktora Bergra. Po dokončení studia zdokonaloval své umění a podnikal cesty po Itálii a Německu. Na čas se trvale usadil ve Vídni, kde namaloval celou řadu dekorativních výtvarných děl, divadelních a kostelních obrazů, které se těšily i v cizině velké oblibě. V roce 1914 nastoupil vojenskou službu a první světovou válku prožil v Rusku, kde byl čtyři a půl roku v zajetí.
Po skončení války se roku 1920 na radu lékařů usadil v Újezdci u Luhačovic. Zde ztvárnil život Slovácka a další historická díla. Náměty čerpal z války, zajetí, lidového života, z dějin a z bible. Řada jeho svěžích obrazů živě líčí právě život a útrapy zajatců v Rusku a výjevy náboženské. V roce 1936 ilustroval jedno z nejznámějších děl české literatury, báseň Máj od Karla Hynka Máchy.

Vystavoval nejen v Praze. Například v roce 1929 vystavoval v Průmyslovém muzeu pro východní Čechy v Chrudimi a roku 1936 uspořádal výstavu svých originálních olejomaleb v Malých Svatoňovicích. Jeho výstavy byly příznivě přijaty jak kritikou a odborníky, tak i laickou veřejností. Jeho obrazy byly prodávány nejen do Francie a Anglie, ale také do Ameriky. Jeho díla jsou zastoupena ve významných sbírkách, například obraz Vdova je součástí sbírek Galerie hlavního města Prahy.