Antonín Brunner – * 13.6.1881 Královské Vinohrady – Praha † 25.1.1958 Náchod
Významný český malíř, grafik a ilustrátor.

V letech 1901 až 1903 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora Emanuela Krescence Lišky. Další studium absolvoval u profesorů Jean-Paula Laurense a Luciena Simona na akademii výtvarných umění v Paříži. Zde se také účastnil Salonu v letech 1905 a 1906. Později vystavoval jak v Paříži tak i v Praze, například v roce 1907 souborná výstava krajin v Topičově salonu.

Opakovaně podnikal studijní cesty do Bretaně. Roku 1908 se vrátil do vlasti a zúčastnil se výstavy k jubileu Průmyslové jednoty v Praze. Inspirací k další tvorbě mu bylo zejména Slovensko a jeho lidová kultura.

Od roku 1929 žil a pracoval v Náchodě, kde se podílel na výzdobě řady budov, ale také vytvořil drobnější grafické práce, mimo jiné i výtvarně velmi zdařilé diplomy pro čestné občany města, plakáty a podobně. Oblíbené jsou zejména jeho krajiny, ale také jeho figurální dekorativní portréty, alegorie s dětmi nebo s náměty andělíčků. Činný byl též jako restaurátor.