Stanislav Lolek

Stanislav Lolek se narodil v roce 1873 a zemřel v roce 1936. S Juliem Mařákem jej spojovala nezměrná láska k lesu. Vystudoval také nejprve lesnické učiliště v Písku, dokonce praktikoval jako lesník a teprve roku 1895 se nechal zapsat na Akademii k Mařákovi .

Povědomí o krajinářství měl, viděl Jubilejní výstavu r. 1891 a obdivoval zvláště krajiny Chittussiho (dokládá to i „Jihoslovenská krajina“ z NG datovaná v signatuře rokem 1892 ). Nemnoho známých prací z 90. let naznačuje, že se Lolek ve svém výtvarném názoru osamostatňoval poměrně dlouho „Trh na moravském městě“ ( 1899 ) je víceméně úprkovský, náměty s ovcemi ovlivnil patrně Lebeda, s nímž sdílel nějaký čas ateliér na Královských Vinohradech.

Zpravidla horizontálně formátované krajiny s důrazem na výhled do otevřené krajiny malované vesměs v jižních Čechách v době po r. 1901 , hodnotíme jako první zralá malířova díla. Po smrti Mařákově dokončoval studia u spolužáka Slavíčka a absolvoval u Ottenfelda ( 1901 ), přičemž odjel ještě na dva roky do Mnichova studovat speciálně grafiku, v níž dosáhl skutečného mistrovství (věnoval se jí však jen krátce do r. 1914 ).

Prostředí mnichovských výstav a spolkového dění – Lolek byl členem Mánesa a Klubu přátel umění v Brně, později spoluzakládal Sdružení výtvarných umělců moravských ( 1907 ) – rozvinulo do větší šíře nesporný Lolkův talent, a tak kolem roku 1903 shledáváme první obrazy mistrovské („Na pastvě“, „Po krupobití“).

Od náladové krajinomalby v secesním tvarosloví přešel povlovně po roce 1905 k impresionismu, ovlivněn nejen Slavíčkem (1907 byl s ním a Minaříkem v Paříži) či Hudečkem, ale též svými častými cestami do ciziny. Prozářené parkové prospekty, kmit paprsků v zahradních restauracích a na lázeňských promenádách nebo luční i lesní motivy se zvěří náleží k typickým ukázkám Lolkova malování.

Patrně nejvíce ale proslul jako ilustrátor Kiplingovy Knihy džunglí ( 1909 ) a Těsnohlídkovy Lišky Bystroušky ( 1920 ), nimrodi ocení i jeho posmrtně vydaný Lovecký deník ( 1947 ). Umělecký význam Lolkův spatřujeme zvláště v krajinách z doby před 1. světovou válkou, kdy spoluurčoval vývoj moderní české krajinomalby od subjektivistických nálad k ryzímu impresionismu.

Díla autora v nabídce naší galerie: