Jaroslav Paur

Akademický malíř a grafik Jaroslav Paur se narodil 25.7.1918 v Kladně-Dubí a zemřel 21.12.1987 v Praze.

Studoval na grafické škole užitých umění u profesora Rottera v Praze, u profesora Kulce na Ukrajinské akademii výtvárného umění a na konec u profesora Obrovského na AVU Praha. Absolvoval v roce 1949.

Koncem čtyřicátých let se rozjel do Polska a namaloval cyklus zničené Varšavy. Za tento cyklus byl vyznamenán rytířským křížem řádu Polonia restituta. Motiv zničeného města je motivem, který se promítá hluboko do jeho další tvorby tří decennií a prolína se motivy kosmu. Jsou to města se satelity, satelity a krystaly, městské menhiry s krystaly, katedrály.

Vystavuje samostatně opakovaně v Kladně, Praze a i ve Varšavě, Budapešti, Káhiře.

Výstava k pětašedesátinám v roce 1984 ve Špálově galerii obsáhla 93 vybraných děl za 40 let malířské tvorby. 1968 jmenován zasloužilým umělcem.

Díla autora v nabídce naší galerie: